Inlägg av

Överträffar förväntningarna – halverar energiförbrukningen i komplex produktionsanläggning

När Consat SES AB fick uppdraget att energieffektivisera rymdindustriföretaget RUAG Spaces produktionsanläggning i Göteborgs anlitades INUstyr för att installera styrsystemet. Genom kreativa lösningar har den månatliga energiproduktionen reducerats med 49 procent sedan arbetet inleddes för tre år sedan och förväntas minska ytterligare innan det är avslutat.